header

Uitzenden & detacheren

Wij zijn NEN-4400-1 gecertificeerd volgens de strenge voorwaarden van de Stichting Normering Arbeid en werken vanaf de start volgende de Inleners CAO oftewel de CAO waar u of uw bedrijfstak onder valt. Indien een CAO ergens niet of onvoldoende in voorziet geldt tevens de CAO voor Uitzendkrachten (ABU volgend).
 
Voor uitzenden & detacheren van onze flexwerkers volgen we het ABU- Fasesysteem

  • Fase A - 1 jaar of  52 gewerkte weken  uitzenden met  uitzendbeding,  dat wil zeggen alleen betaling gewerkte uren.
  • Fase B -  3 jaar - detacheren met maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

 Wij kunnen u dus totaal 4 jaar van dienst zijn met een of meerdere medewerkers.

************************************************************************************************************
Conform de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans werken we met een nieuw 5- stappenplan bij een (nieuwe) aanvraag van flexwerkers:

  1. U mailt tijdig uw aanvraag voor flexwerkers naar aanvragen@agri-pool.com met daarin o.a. de bedrijfsgegevens, het aantal flexwerkers, periode (start- en einddatum), CAO, profiel flexwerkers en eventuele specifieke wensen.
  2. U krijgt direct een bevestiging en uw  aanvraag heeft de status in behandeling. Voor eventuele vragen of onduidelijkheden nemen wij contact met u op of u met ons.
  3. Onze afdeling Werving & Selectie, onderdeel van de Frontoffice, werft en selecteert de gevraagde flexwerkers.
  4. Twee tot vier dagen voor de plaatsing ontvangt u van onze afdeling Planning, onderdeel van de Frontoffice, de  bevestiging per mail met alle namen van de flexwerkers die bij u zullen worden geplaatst.
  5. Onze Backoffice plaatst alle flexwerkers met oproepcontract & plaatsingsbevestiging in
    uw eigen Flex Klanten Portal

************************************************************************************************************
Voor het uurtarief bij uitzenden & detacheren werken we sinds 2017 met Tarieffactoren (bruto uurloon x factor).
 
Direct hier meer over weten ? Bel dan direct met John op 088-533 6006 of mail naar aanvragen@agri-pool.com