header

Kim jesteśmy

AgriPool Uitzend B.V. jest odnoszącą sukcesy certyfikowaną NEN 4400-1 agencją pracy .

Specjalizujemy się w rekrutacji i selekcji, zatrudnieniu tymczasowym, oddelegowaniu i w płacach.

Pracujemy na podstawie zamówień, które otrzymujemy od różnego rodzaju firm. Specjalizujemy się w następujących sektorach:

  • Produkcja
  • Logistyka
  • Sprzątanie
  • Zawody techniczne
  • Branza finansowa
  • Administracja

Nasz pełen entuzjazmu zespół składa się z Front oraz Back Office Nasi pracownicy są w stanie pomóc Wam w kilku językach.